Tájékoztató hitoktatásról

Tisztelt Szülők!

Az állami fenntartású iskolákban 2013/14. tanévtől új tantárgyként felmenőrendszerben bevezetésre került a választható erkölcstan vagy hit- és erkölcstan
tantárgy. Az utóbbiról tájékoztatást tartanak az egyházi jogi személyek, melynek
helye:
Egressy Béni Két Tanítási nyelvű Általános Iskola
ideje:
2016. március 11. péntek 16.00 óra
Az érintett osztályok:
leendő első és minden évfolyam
Megjelenésükre feltétlen számítunk