Erasmus+ 2015

Nyertes az Erasmus+KA1 mobilitás pályázatunk

Iskolánk két tanítási nyelvű munkaközösségének 6 pedagógusa 2015. március 3-án pályázatot nyújtott be angliai szakmai továbbképzésekre és nagy örömünkre pályázatunk sikeres lett. A mobilitási projekt tervezésében arra törekedtünk, hogy minél többrétű területen nyerjünk új ismereteket, szerezzünk tapasztalatokat, ezért 6 különböző típusú programra adtuk be jelentkezésünket. A tanfolyamok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy próbálja minél jobban lefedni az általunk célnyelven tanított tantárgyakat, így visszatérve meg tudjuk osztani egymással és a tantestület többi tagjával is a megismert, elsajátított új módszereket, technikákat.

A mobilitási programban megpályázott tanfolyamok a következők:

Bakó Judit részvétele a British Study Centres által Oxfordban szervezett Primary Content and Language Integrated Learning kurzuson 2015. július 13-24.

Gálné Vas Csilla részvétele az IPC szervezésű Developing Oral Fluency in the Primary English Language Classroom kurzuson Exeterben 2015. augusztus 16-29.

Kovácsné Bokk Éva részvétele az IPC szervezésű Drama Techniques for the English Language Classroom kurzuson Exeterben 2015. augusztus 16-29.

Molnár Mónika részvétele a Lake School of English szervezésű Creative Teaching in the Primary Classroom kurzuson Oxfordban 2015. szeptember 7-13.

Oroszi Hajnalka részvétele az International Study Programmes szervezésű CLIL: Practical Methodolody for Primary Teachers kurzuson Portsmouth-ban 2015. augusztus 16-28.

Patócsné Szoboszlai Andrea Tünde részvétele a British Study Centres szervezésű Primary Methodology and Language kurzuson Oxfordban 2015. augusztus 10-21.

A tanfolyamok részletes tematikája, felépítése teljes mértékben megfelel az intézmény igényeinek, melyek az idegen nyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésére, módszertani megújulásra, civilizációs ismeretek elsajátítására, s mindezek által interkulturális kapcsolatok kialakítására vonatkoznak.

Nyertes pályázatunk 17328 Euró értékben biztosítja a hat mobilitáson való részvételt.

 

Summary in English

Egressy Béni Bilingual Primary School emphasizes teaching in the aspect of content-oriented  communicative language teaching. In 2008 the school committed to high-quality language teaching and became a bilingual school. This form of primary education is still unique in Heves County.

This decision required much preparation, the material and personnel requirements of the new educational system had to be created. Our educational program was completed with the bilingual program which determines the subjects taught in English language such as Music, Art, P.E., Science and Nature in the younger classes and Music, Art, I.T., Nature and Science, Geography and Civilization in the upper classes besides English as a subject which is taught  five lessons per week. Our school has a native speaker teacher too.

The philosophy of our school has always been  innovation and keeping up with new developments. This philosophy characterizes our teachers who continuously develop their digital and I.T. skills and  are committed to lifelong learning and setting an example to their students.

In addition our institution strives to be environmentally friendly and would like to gain the title of ” ecological school”.

Objectives of this project:

To further increase the quality of education we can provide through the development of the participants’ professional language, cultural, social and methodology skills during this project.

The school’s long term goal is to build strong international relationships that lead to school twinning projects and through these partnerships share good practice teaching techniques between the schools involved.  This would also lead to student exchange programs that allow our pupils to increase their competence in language and relationships through personal experience.

In order to realize these objectives the colleagues hope to take part in useful methodological and CLIL courses in the UK.

Number and profile of participants:

Six colleagues would like to participate in this project. They are all members of the bilingual faculty. Each of them teaches English as a subject and other subjects in English language. They are motivated, creative and committed to their work.

These colleagues are planning to take part in such courses that provide them with good practice, new methodology, useful drama techniques, everyday phrases and where they can experience the real language environment. They specialize in different topics, like nature and science, art, music and geography. Furthermore they are highly motivated in establishing international relationships and making partnerships.

Description of activities in brief:

  1. Preparation:

Setting up the project team and having preparation meetings, brainstorming, completing the application form, getting documents.

Keeping in touch with the management. Choosing the courses carefully.

  1. Implementation:

Coordination with the study centres, organizing the transport, participation in the chosen courses. Continuously keeping in contact with the school, writing a  blog and reports.

III. Results and evaluation:

First of all, the self-evaluation of  the participants. Then, summary reports, dissemination at school and in the public arena, followed by a final evaluation.

Our schedule is attached with the exact deadlines and the names of the responsible persons.

Expected results:

Development of the participants’ competences and improvement of their professional and methodology knowledge. Back in Hungary these will enrich the learning experience in the classroom, and this higher level of education and personal experience will motivate and encourage pupils more. Quality improvement can be achieved, which will show  in numbers in the measurement of the pupils’ foreign language competence. It will increase the fame of our school and more children will apply to the bilingual faculty.

While building partnerships the school’s  long term goals will be realized. One of the effects of this project we consider very important is the impact from the view of our pupils. The teachers set an example to the children by practicing life long learning and can pass on this and their experience to the pupils.

Beszámolók, képek a teljesített mobilitásokról

www.oxford2015.webnode.hu

www.tundeoxfordban2.webnode.hu

www.portsmouth2015.webnode.hu

www.exeter.webnode.hu

www.2015exeter.webnode.hu

www.oxfordszeptemberben.webnode.hu

Disszemináció

Disszeminacio (PDF-ben letölthető)

 

English Workshop

Angol nyelvi módszertani délután az Egressyben

Iskolánk angol szakos pedagógusai 2015. nyarán Erasmus+ KA1 nyertes pályázatuknak köszönhetően szakmai továbbképzéseken vettek részt Angliában. Londonban,
Exeterben illetve Portsmouthban, különböző tematikájú, bár elsősorban módszertani kurzusokon bővítették tudásukat, szereztek sok hasznos kulturális
ismeretet és kapcsolatokat építettek ki több európai ország pedagógusaival a további iskolai partnerség kiépítése reményében. Az angol-magyar két tanítási
nyelvű tagozat magas szintű szakmai felkészültséget igényel, amihez a továbbképzések is nagyban hozzájárulnak. A pályázat fontos része volt a megszerzett
ismeret átadása, nemcsak az iskolánkban tanító kollégáknak, hanem tankerületünk többi angol szakos pedagógusának is. Ezért szerveztük 2016. március 7-én
azt a módszertani délutánt, amin egy műhelymunka keretében osztottunk meg új módszertani ötleteket, jó gyakorlatokat az érdeklődő kollégákkal.

102