Események, beszámolók 2019

EFOP-3.2.3-17 – “Digitális környezet a köznevelésben” – Alsós évfolyamok  

Az elsős két tanítási nyelvű tanulók angol órán a Blue Bot padlórobotot használták a szókincsük ismétlésére, gyakorlására, a 3. osztályos két tanítási nyelvű tanulók környezetismeret órán az állatok rendszerezésére. Mindkét csoport nagyon élvezte a digitális órát.


EFOP-3.2.3-17 – “Digitális környezet a köznevelésben” – Matematika óra

6.a osztályosaink épp a szabályos testekről tanultak. A Digitális Témahét kapcsán az EFOP-3.2.3-17 – “Digitális környezet a köznevelésben” pályázat során érkezett eszközökkel a következőképpen dolgoztuk fel az anyagot:
A csoportok vezetői QR-kód beolvasása után tudták meg, hogy csapatuknak melyik szabályos test tulajdonságait kell összegyűjteni. Majd tabletek és internet segítségével, közösen készítettek egy-egy plakátot a témájukról. Az elkészített plakátok segítségével egymásnak mutatták be csoportjuk munkáit. Majd az óra végén egy Kahoot-os játék segítségével foglaltuk össze és ismételtük át az órán elhangzottakat.


EFOP-3.2.3-17 – “Digitális környezet a köznevelésben” – Irodalom óra 

A 7.b. osztályos tanulók magyar irodalom óráikat színesítették az EFOP-3.2.3-17 – “Digitális környezet a köznevelésben” pályázat során beérkezett eszközök. A LEGO Story Starter készlet segítségével Petőfi Sándor és Arany János életéből raktak ki jeleneteket. Ezeket be is mutatták társaiknak. Az eddigi tapasztalatok alapján nagyon élvezetesek, és közben mégis nagyon hasznosak a LEGO-s órák.