Iskolánkról

Az intézményünk 1966. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a diákok előtt Farkas Gábor igazgató irányításával. Az általános iskolai képzés mellett helyet kapott 1970-ig a Berze Nagy János Gimnázium is négy osztállyal.

1976-tól ének-zene tagozatos osztályok működtek, kórusaink itthon és külföldön jelentős eredményeket értek el. Több alkalommal nyertek arany minősítést a kórusfesztiválokon Kalocsainé Csillik Mária tanítványai, és szinte minden évben részt vettek rádiófelvételen. Nemzetközi kapcsolataink is az ének-zene területén alakultak ki, német, francia, holland kórusokkal találkoztunk itthon és külföldön közös hangversenyek alkalmával. Az iskola kiváló pedagógusa, Nagy Judit tanárnő 10 éven keresztül tanította közel 40 ország zenepedagógusát a Kodály-módszerre az Esztergomi Dunakanyar Nyári Egyetemen tanítványai segítségével.

Az 1996/97-es tanévtől emelt szinten oktattuk a matematikát, bevezettük a számítástechnika tanítását, miután megteremtettük ennek feltételeit. A 2004/2005-ös tanévtől kezdődően kaptunk engedélyt emelt szintű idegen nyelv oktatására.

A sikeres középiskolai továbbtanulás érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a 8. osztályosok felvételi előkészítőjére magyar és matematika tantárgyakból. Városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken elért eredményeink jelentősek, különösen kiemelkedőek az ének-zene, idegen nyelvi, magyar, valamint a vöröskeresztes és elsősegélynyújtó versenyeken nyújtott teljesítmények. Az iskola diákjainak életét, szabadidős tevékenységét segíti a könyvtár, szervezi az iskolai Diákönkormányzat, mely önálló klubhelyiséggel is rendelkezik. A kötelező órákon kívül minden tanuló megtalálja az érdeklődési irányának megfelelő foglalkozást.

Évek óta sikeresen működik az iskolaotthonos oktatási forma az 1-2. évfolyamon.

A 2006/2007-es tanévtől bevezettük a kompetencia alapú oktatást.

2008-09-es tanévtől kezdődött felmenő rendszerben az angol- magyar kéttannyelvű oktatás, melynek köszönhetően folyamatosan emelkedik az intézmény tanulói létszáma.

2010-ben teljesen felújították az idén 45 éves épületet. Az intézmény mindig nyitott volt az új tanítási módszerek alkalmazására, ha úgy gondolta, hogy a diákjai javát szolgálja, és az új oktatási forma célravezetőbb lesz a hagyományos oktatásnál. Az ezekhez szükséges anyagi forrást különböző pályázatokon nyertük el. A sikeres pályázatok eredményeként már 12 tanterem rendelkezik korszerű interaktív táblával. A korszerű oktatástechnológia pozitív fogadtatásra lelt mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok körében. Az e témában szervezett bemutató órák tapasztalatáról lelkesen számoltak be a részt vevő szülők.